Adfintax

Gewoon Goed Advies

Comfort abonnement

Bij het abonnement Comfort komt een nauwe samenwerking tussen u en ons tot staand door de ingebouwde vaste contactmomenten, ook hier geldt het werk wordt aangenomen voor vaste prijs. Samengevat bestaan de werkzaamheden dan uit:


- Verwerken van de financiële administratie

- Verzorgen van de periodieke aangiften omzetbelasting

- Opstellen van de resultaatprognose (in het vierde kwartaal)

- Bespreking van de resultaatprognose (in het vierde kwartaal)

- Samenstellen van de jaarrekening(en)

- Opstellen van de suppletie aangifte omzetbelasting

- Opstellen van de publicatiestukken voor de Kamer van Koophandel (indien van toepassing)

- Opstellen van de notulen van de Algemene vergadering van aandeelhouders (indien van toepassing)

- Opstellen van de aangifte vennootschapsbelasting (indien van toepassing)

- Opstellen van de aangifte(n) inkomstenbelasting

- Jaarlijkse check op toeslagen (exclusief eventuele wijzigingen)

- Bespreking van de samengestelde en/of opgestelde stukken

- Variabele bespreking, onderwerp op uw verzoek of ons initiatief