Adfintax

Gewoon Goed Advies

Basis abonnement

Bij het abonnement basis is de gedachte gang dat wij op basis van de door u verwerkte administratie en aangeleverde informatie het jaarwerk verzorgen met één vaste bespreking voor een vaste prijs. Samengevat bestaan de werkzaamheden dan uit:


- Samenstellen van de jaarrekening(en)

- Opstellen van de suppletie aangifte omzetbelasting

- Opstellen van de publicatiestukken voor de Kamer van Koophandel (indien van toepassing)

- Opstellen van de notulen van de Algemene vergadering van aandeelhouders (indien van toepassing)

- Opstellen van de aangifte vennootschapsbelasting (indien van toepassing)

- Opstellen van de aangifte(n) inkomstenbelasting

- Bespreking van de samengestelde en/of opgestelde stukken